ឧបករណ៍តេស្តអ៊ីសូឡង់ GDRW-2690C នៃម៉ាស៊ីនភ្លើងត្រជាក់ទឹក។

ឧបករណ៍តេស្តអ៊ីសូឡង់ GDRW-2690C នៃម៉ាស៊ីនភ្លើងត្រជាក់ទឹក។

ឧបករណ៍តេស្តអ៊ីសូឡង់ GDRW-2690C នៃម៉ាស៊ីនភ្លើងត្រជាក់ទឹក។


ផ្ញើសាររបស់អ្នកមកពួកយើង៖

សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង