សំណុំតេស្ត VLF AC Hipot

  • VLF AC Hipot Test Set

    សំណុំតេស្ត VLF AC Hipot

    ការធ្វើតេស្តទប់ទល់នឹងតង់ស្យុងគឺជាការធ្វើតេស្តបង្ការដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ឧបករណ៍អគ្គិសនី។វាត្រូវបានបែងចែកជាពីរផ្នែក: AC និង DC ទប់ទល់នឹងការធ្វើតេស្តវ៉ុល។

  • VLF AC Hipot Test Set 80kV

    សំណុំតេស្ត VLF AC Hipot 80kV

    ការធ្វើតេស្តទប់ទល់នឹងតង់ស្យុងគឺជាការធ្វើតេស្តបង្ការដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ឧបករណ៍អគ្គិសនី។វាត្រូវបានបែងចែកជាពីរផ្នែក: AC និង DC ទប់ទល់នឹងការធ្វើតេស្តវ៉ុល។

ផ្ញើសាររបស់អ្នកមកពួកយើង៖

សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង